Trenerzy NLP certyfikowani przez:
Wpis w encyklopedii "Who is Who" w Polsce:
Książka:
Raty:

Kapitalne kontakty interpersonalne


Człowiek jako istota społeczna z natury rzeczy kontaktuje się z innymi ludźmi.
Od jakości tych kontaktów zależy to jak będzie postrzegany i jakie sukcesy zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym odniesie.
Życie to nieustanne pasmo nawiązywania i podtrzymywania relacji z innymi.

Kluczowe znaczenie ma tu prawidłowa komunikacja i poczucie własnej wartości.
Bez nich do głosu dochodzą lęki i zahamowania, które sprawiają, że zamykamy się we własnej skorupce czekając, aż inni nas z niej wyprowadzą na świat.
Najczęściej na tym czekaniu upływa nam życie.

Gdy myślę o kimś kto ma kapitalne kontakty interpersonalne, pojawia mi się obraz człowieka idącego przez życie z podniesioną głową, który wie czego chce, jest świadomy podejmowanych decyzji i jest na tak zwanym luzie.

Cechuje go łatwość w nawiązywaniu nowych znajomości, zdecydowanie, energia w głosie, brak lęku przed odpowiadaniem na pytania. Spotkania, negocjacje, narady idą mu znakomicie. Ludzie lubią przebywać w jego towarzystwie i uwielbiają z nim współpracować.

Jego przeciwieństwem jest ktoś niepewny siebie, któremu często głos zamiera w gardle i całym sobą przeprasza, że żyje. Z obawy przed odrzuceniem usuwa się w cień. A przecież nie tego chce.
Każdy z nas w większym lub mniejszym zakresie, w zależności od sytuacji, doświadczeń życiowych może go przypominać i czuć wynikający z tego dyskomfort.

Bez względu na to jaki jesteś możesz być jeszcze lepszy w komunikowaniu się z innymi, możesz odkryć swoje możliwości i podnieść poczucie własnej wartości

Możesz, o ile tylko tego pragniesz,
stać się człowiekiem sukcesu!

Zbuduj we współpracy z nami w oparciu o wiedzę teoretyczną i ćwiczenia tak trwały wizerunek siebie, aby Twoja odpowiednia postawa utrzymywała się przez lata i przynosiła Tobie sukces.
Postawę, którą inni dostrzegą, zanim Ty wypowiesz pierwsze słowo, w ciągu najważniejszych pierwszych 5 sekund spotkania.

Poczuj, że nie ma rzeczy niemożliwych, bo przecież to co niemożliwe rodzi się w naszej głowie i
możesz nad tym zapanować.

Korzyści jakie odniesiesz uczestnicząc w szkoleniu to:

 • wzmocnisz poczucie własnej wartości i w aspekcie interpersonalnym,

 • zaczniesz przychylniej patrzeć na świat i staniesz się bardziej kreatywnym

 • pozbędziesz się lęków i ograniczeń,

 • wytworzysz postawę pewności siebie,

 • staniesz się osobą bardziej otwartą na innych ludzi, na nowe znajomości, przełamując bariery w relacjach,

 • zwiększysz efektywność komunikacji w pracy zespołu,

 • zwiększy się Twoja wiara wiary we własne umiejętności i osądy.

 • poznasz przełamywanie postaw nie sprzyjających pewności siebie,

 • opanujesz werbalne i niewerbalne techniki wzbudzania sympatii,

 • rozwiniesz elastyczną i otwartą komunikację

 • będziesz potrafił lepiej odczytywać informacje zwrotne płynące od rozmówcy,

 • udoskonalisz umiejętności radzenia sobie z napięciami w trakcie nawiązywania nowych znajomości,

 • nauczysz się budować konstruktywną informację zwrotną,

 • poznasz sposoby na zbudowanie trwałej, pozytywnej i silnej więzi z współpracownikami, klientami oraz ze znajomymi,

 • nauczysz się jak w klimacie zaufania stworzyć szybko dobre kontakty z klientami,

 • zyskasz nowy, lepszy obraz własnej osoby

 • opanujesz sztukę kompromisu,

 • poznasz sposoby radzenie sobie z negatywnymi opiniami, krytyką, odrzuceniem,

 • poznasz metody ułatwiające przekazywanie niepopularnych decyzji i złych informacji

 • opanujesz jak swoją postawą i zachowaniami, zbudować zaufanie do siebie i firmy, którą reprezentujesz.

Szkolenie dostarczy Tobie wiedzę oraz ukształtuje umiejętności, które zwiększą efektywność pracy, jak również przyniosą satysfakcję i zadowolenie zarówno w pracy zawodowej, jak i w życiu osobistym.


Szkolenie będzie miało charakter interaktywny: mini-wykłady, ćwiczenia w dwójkach, ćwiczenia na mieście.

Dla chętnych również kontynuacja zajęć na dyskotece.

Prowadzone podczas szkolenia ćwiczenia ukierunkowane są jest przede wszystkim na zmianę nastawienia wobec siebie i otoczenia, usprawnienie komunikacji a w rezultacie nastawienie na zmianę sposobu funkcjonowania w realiach zawodowych i życiu osobistym.

Szkolenie indywidualne:

Tak! Chcę uczestniczyć w indywidualnym szkoleniu "Kapitalne kontakty interpersonalne",
w cenie 1350 zł, za jeden dzień szkolenia.


Twoje dane kontaktowe: *    - pola obowiązkowe

Imię i nazwisko:
e-mail:
Telefon:
Chciałbym aby szkolenie odbyło się w:
Warszawie


W przypadku szkoleń odbywających się poza Warszawą, cena szkolenia może wzrosnąć o koszt dojazdu i noclegu trenera.

Zaproponuj datę szkolenia:
Podaj 2 - 3 daty.

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i Polityki prywatności oraz ze zgodą na przekazanie danych osobowych podanych w formularzu firmie Centrum Rozwoju Osobistego.

 

Szkolenie grupowe: